Скринінг та профілактика офтальмологічної патології у дітей

Риков С.О., Варивончик Д.В., Піменов А.А. Скринінг та профілактика офтальмологічної патології у дітей: Посібник для медичних сестер педіатричної служби/ Асоціація дитячих офтальмологів України. – К.: Логос, 2005. – 32 с.

У посібнику розглянуто основні відомості про епідеміологію сліпоти у світі, дитячої сліпоти у світі та в Україні. Висвітлена Глобальна програма боротьби із сліпотою ВООЗ “Visiоn - 2020”. Представлена стратегія профілактики дитячої сліпоти в Україні на основі реалізації “Десяти правил для педіатричної служби”. Висвітлена роль медичних сестер педіатричної служби у здійсненні скринінгу та профілактики офтальмологічної патології і сліпоти у дітей.

Посібник розрахований на середній медичний персонал (медичних сестер, фельдшерів, акушерок), які надають лікувально-профілактичну допомогу дитячому населенню, на студентів і курсантів середніх медичних навчальних закладів.

Книги та монографії

Design 2006