Умови членства в Асоціації

 • Асоціація має індивідуальне, колективне та почесне членство.
 • Індивідуальними членами Асоціації можуть бути офтальмологи України, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою – науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі офтальмології, які проробили за цим фахом не менше року.
 • Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які розподіляють мету та завдання Асоціації та беруть участь у діяльності Асоціації. Колективні члени реалізують свої права через своїх членів.
 • Прийняття членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації чи керівними органами місцевого відділення Асоціації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.
 • Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квіток, зразок якого затверджується Правлінням.
 • Виключення з членів Асоціації здійснює Правління своїм рішенням, а також за рішенням Загальних Зборів місцевого відділення Асоціації, де він перебуває, на підставі письмової заяви або в разі невиконання членом організації вимог пп. 4.2 цього Статуту. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні від явки – в його відсутності. При виході зі складу Асоціації або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.
 • Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам (юридичним або фізичним), які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі. Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.

Права та обов‘язки членів

Члени Асоціації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних, контрольних органів Асоціації;
 • приймати участь у Конгресі і у вирішенні питань у відповідності з порядком денним Конгресу;
 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, які входять у сферу діяльності Асоціації;
 • отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації;
 • без обмежень користуватися послугами, що надає Асоціація, а також користуватися підтримкою і використовувати всі види діяльності Асоціації у своїй власній роботі;
 • бути членом інших громадських організацій;
 • оскаржувати своє виведення з членів Асоціації.

Члени Асоціації зобов`язані:

 • сплачувати членські внески;
 • дотримуватися положень Статуту та виконувати рішення, які приймаються її керівними органами;
 • виконувати прийняті на себе обов`язки по відношенню до Асоціації;
 • сприяти Асоціації при реалізації нею своєї Статутної діяльності;
 • в разі необхідності особисто приймати участь в підготовці заходів, що здійснює Асоціація.