Про Асоціацію

Всеукраїнська громадська організація

Асоціація дитячих офтальмологів України заснована 4 квітня 2001 року Установчим конгресом дитячих офтальмологів України і зареєстрована Мін’юстом України 31 липня 2001 року (свідоцтво № 1662) як Всеукраїнська громадська організація.

На Установчому конгресі були присутні делегати від 23 місцевих (обласних) відділень України.

Конгресом Асоціації дитячих офтальмологів України від 19.11. 2016 р. За протоколом №6 було внесені зміни в статут організації в відповідності чинного законодавства і зміна назви. З 29 грудня 2016 року згідно Державного реєстру України Асоціація має назву – Громадська організація «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України».

Загальна кількість членів Асоціації (станом на 1 березня 2017 року) – 389 осіб.

Голова правління – Риков Сергій Олександрович, тел. (050) 534-60-09
Заступник Голови Правління – Сенякіна Антуанета Степанівна, тел. (050) 548-85-83
Виконавчий директор – Алеєва Наталія Миколаївна, тел. (067) 707-09-93
Фінансовий директор – Чувалова Жанна Володимирівна, тел. (067) 967-47-07

тел/факс. +38(044) 507-07-84
e-mail: uapo@e-mail.ua

Члени Ревізійної комісії:

 • Шевчун О.В. – Голова
 • Мелліна В.Б.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання співпрацювати для реалізації Статутних завдань Асоціації.

Мета

Метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем медичного обслуговування населення, підвищення рівня кваліфікації та захист соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.

Завдання та основні напрями діяльності

 • сприяння розробці пріоритетних напрямів розвитку медичного обслуговування дітей, їх батьків та іншого дорослого населення, які страждають на захворювання очей та визначенню загальної політики з цих питань;
 • вивчення сучасних досягнень в галузі офтальмології;
 • сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я дітей та дорослого населення;
 • організація та проведення різноманітних у тому числі міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, семінарів , симпозіумів, виставок, тренінгів, інтерактивних заходів з виданням сертифікатів, дипломів та свідоцтва щодо участі у таких заходах;
 • здійснення інформаційно-роз’яснювальної діяльності для дітей та дорослого населення (у тому числі в дитячих дошкільних закладах, закладах освіти, вищих навчальних закладах), а також для лікарів, освітян та фахівців інших спеціальностей.

Члени асоціації, їх права та обов`язки

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які за фахом є дитячими лікарями офтальмологами, лікарями офтальмологами, оптометристами, фахівцями з корекції зору, лікарі інших спеціальностей, наукові та науково-педагогічні та інші працівники, а також спеціалісти з середньо спеціальною та вищою освітою зайняті в галузі офтальмології та громадяни, які сприяють розвитку дитячої офтальмології і дотримуються та виконують положення цього Статуту, беруть активну участь у діяльності Асоціації, виконують рішення керівних органів Асоціації.

Членство у Асоціації є добровільним.

Відокремлені підрозділи

З метою поширення своєї діяльності Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України та діють з метою виконання Статутної мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі.

Керівні органи

 • Конгрес ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»;
 • Правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»;
 • Голова правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»;
 • Виконавчий директор ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»;
 • Ревізійна комісія ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ».

Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес ГО «АДОУ».Конгрес Асоціації скликається не рідше ніж 1 раз на чотири роки.

Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації, яке реалізує тактичні завдання Асоціації, визначені Конгресом Асоціації.

До складу Правління Асоціації входять Голова правління ГО «АДОУ» та його заступник. Голова правління Асоціації обирається на посаду за рішенням Конгресу Асоціації з числа членів Асоціації строком на чотири роки з правом переобрання та підзвітний тільки Конгресу Асоціації. Правління Асоціації за поданням Голови правління обирає заступника Голови правління ГО «АДОУ» з числа членів Правління Асоціації. Заступник Голови правління очолює Асоціацію та Правління. У разі відсутності Голови правління, за особистим дорученням, виконує його обов’язки Заступник Голови.

Повна версія Статуту