Posts published on Жовтень 24, 2020

Клінічна характеристика та прогностичні фактори якості зору при дитячій глаукомі

 

Хоча дитяча глаукома зустрічається достатньо нечасто, ця патологія є дуже загрозливою для зорових функцій дитини в подальшому житті, якщо вчасно не було надано адекватного обсягу лікування. Однак, навіть за таких умов ризики поганого зору залишаються достатньо високими. І для того, щоб вичленити прогностичні фактори низького зору, вчені із Тайланду провели ретроспективне дослідження.

В ході нього були переглянуті медичні записи пацієнтів із дитячою глаукомою, діагностованою у віці 4 років і молодше, та прооперованою у Songklanagarind Hospital, Hatyai в Тайланді в часовому проміжку між 2002 та 2019 роком. Оцінювався підтип глаукоми, клінічні характеристики, кінцева гострота зору та етіологія погіршення зору. Для виявлення прогностичних факторів фінальної гостроти зору гіршої за 20/200 використовувалось узагальнене оцінювальне рівняння для логістичного регресійного аналізу.

В дослідження було включено 45 очей 31 пацієнта. 33.3% із них мали первинну глаукому, а 66.7% – вторинну. На момент останнього візиту до офтальмолога (середній вік становив 6.8 років), у 20.5% була хороша гострота зору (20/50 або вища), у 15.9% – середня гострота зору (від 20/50 до 20/200), а у 63.6% – низька гострота зору (гірше, ніж 20/200). Основною причиною погіршення зору (нижче, ніж 20/50) була деприваційна амбліопія. А прогностичними факторами для низьких зорових функцій (нижче 20/200) були: вторинна глаукома, вік на момент встановлення діагнозу менший за 3 місяці, та інтервал до операції більший, ніж 3 місяці. Очі з кінцевою гостротою зору, яка перевищувала 20/200, мали більш високий середній внутрішньоочний тиск перед операцією, який також мав тенденцію до зростання після оперативного лікування та після кожного повторного огляду, в порівнянні із іншою групою.

Отже, нажаль, за результатами дослідження, у двох третин очей із дитячою глаукомою кінцева гострота зору була низька. Слід розглянути можливість раннього оперативного втручання для контролю внутрішньоочного тиску, а також лікування амбліопії з метою попередження поганого зору. А виявлення таких прогностичних факторів може допомогти надати правильні рекомендації батькам та краще спланувати менеджмент пацієнта.

Оригінальне дослідження було опубліковане 1 вересня 2020 року у Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus.