Posts published on Вересень 14, 2022

Місцеве застосування інсуліну може бути варіантом терапії рефрактерного нейротрофічного кератиту

 

Поле регенеративної медицини, яке стрімко розвивається останніми роками, уже підкреслило роль інсуліну у стимулюванні росту клітин. Враховуючи наявність інсуліну на очній поверхні та сльозах, вчені припустили, що він може сприяти загоєнню епітелію. У дослідженні, що наведене нижче, вивчається топічне застосування інсуліну та реепітелізація у пацієнтів із рефрактерним нейротрофічним кератитом 2 або 3 стадії.

Це було ретроспективне дослідження, спрямоване на оцінку клінічних результатів топічної інсулінотерапії для очей із нейротрофічним кератитом, які не реагують на звичайне лікування. Первинним результатом була повна реепітелізація стійких дефектів епітелію, а вторинним результатом було покращення гостроти зору з найкращою корекцією (BCVA) після лікування.

Дев’ятнадцять із 21 очей (90%) досягли повного закриття стійкого епітеліального дефекту протягом 7-45 днів спостереження. Випадки 2 стадії досягали реепітелізації в середньому за 18 днів, що було значно швидше, ніж середнє значення у 29 днів, необхідних для реепітелізації рогівок із нейротрофічним кератитом стадії 3. BCVA значно покращувалась як у випадках 2, так і 3 стадії. Про побічні ефекти інсулінотерапії не повідомлялося. Під час періоду спостереження дефект епітелію рецидивував у 2 випадках після відміни інсуліну. Повна реепітелізація відновилася після відновлення місцевого застосування інсуліну. Ці 2 пацієнти отримували низьку дозу місцевого інсуліну.

Нейротрофічний кератит (ліве та праве око зверху) і майже повна реепітелізація через 1 тиждень застосування топічного інсуліну. Випадок був представлений у Canadian Journal of Ophthalmology

Це дослідження мало ретроспективний характер і мало вибірку лише з 21 ока, а  також не порівнювало краплі інсуліну з іншими методами лікування пізніх стадій нейротрофічного кератиту, такими як ценегермін, сироваткові сльози (очні краплі, які роблять із сироватки крові самого пацієнта) або плазма, збагачена фактором росту.

Інсулін, який можна знайти на поверхні ока та в сльозах, може сприяти загоєнню епітелію. Краплі інсуліну місцевого застосування потенційно можуть служити ефективним засобом лікування рефрактерного нейротрофічного кератиту.

Оригінальне дослідження було опубліковане в журналі Cornea в серпні 2022 року.