Резолюція

«СВОЄ ДИТИНСТВО ТРЕБА БАЧИТИ»

VII науково-практична конференція дитячих офтальмологів України

з міжнародною участю

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

Стандартизація медичної допомоги в системі офтальмологічної допомоги – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я і її обговоренню були присвячені переважна більшість пленарних секцій конференції.

За результатами роботи пленарних та секційних засідань, а також засідань робочих груп з підготовки медичних стандартів прийнято рішення щодо розробки та впровадження протоколу діагностики, а також визначені рівні надання спеціалізованої допомоги відповідно до Наказу МОЗ України №1142 від 29.12.2016 року «Косоокість».

Тематика конференції відповідає темі НДР кафедри офтальмології: «Клінічне та експериментальне обґрунтування діагностики, лікування та профілактики рефракційних, дистрофічних, травматичних і запальних захворювань органа зору» (№ державної реєстрації №0116U002821).

Особливу увагу учасники конференції приділили таким актуальним питанням офтальмології як профілактика ускладнень та сліпоти при косоокості, міопії, запальних захворюваннях очей, питанням своєчасної діагностики та моніторингу аномалій рефракції та глаукоми згідно світових стандартів, що потребують ретельного та уважного збору анамнезу захворювання, якісного аналізу клінічної картини, правильного вибору необхідного додаткового інструментального або лабораторного методу діагностики, обґрунтованого вибору оптимального лікарського препарату, чому були присвячені окремі доповіді та сателітні симпозіуми. Обговорено нові методики діагностики та лікування вроджених аномалій розвитку ока, вроджених та набутих захворювань сітківки, амбліопії, захворюваннях окорухового апарату, офтальмоонкології та реабілітації слабкозорих дітей.

В рамках конференції проведено брифінг: «Проблеми надання офтальмологічної допомоги дитячому населенню в зоні АТО та на території розмежування».

Заслухавши та обговоривши особливості надання офтальмологічної допомоги дітям в сучасних умовах, зокрема в зоні обмежених можливостей лікування очей та своєчасної корекції зору (території прилеглі до зони АТО та території із значною кількістю переселених осіб – «проблемні регіони») пленум АДОУ вирішує:

 1. Зосередити увагу АДОУ на своєчасних профілактичних заходах та якісному диспансерному нагляду за дітьми з порушеннями зору. Приймати активну участь у формуванні режиму роботи освітніх закладів та закладів дошкільного виховання, спортивно-оздоровчих дитячих закладів.
 2. Схвалити роботу дитячих офтальмологів України по профілактиці сліпоти від ретинопатії недоношених та поширити досвід кращих регіонів України з цього питання. Видати інформаційний листок для Управлінь охорони здоров’я.
 3. Надати необхідну допомогу лікарям дитячим офтальмологам територій, що прилеглі до зони АТО та територій із значною кількістю переселених осіб у забезпеченні своєчасних профілактичних оглядів лікування, корекції зору у дітей, для чого:
  • Звернутися до приватних та комерційних організацій, які здійснюють в Україні діяльність в частині постачання офтальмологічного обладнання та засобів корекції зору з проханням про надання безоплатної допомоги проблемним регіонам;
  • Налагодити дієвий консультативний дистанційний зв’язок лікарів дитячих офтальмологів проблемних регіонів з провідними фахівцями в галузі дитячої офтальмології для забезпечення якісного та своєчасного обстеження та лікування дітей. Видати силами Асоціації інформаційну листівку з адресами, телефонами та електронними адресами консультантів. Сприяти покращенню оснащення кабінетів дитячих офтальмологів для забезпечення та впровадження такого зв’язку;
  • Вивчити та за необхідності вирішити питання про організацію виїзних консультативних бригад лікарів дитячих офтальмологів та лікарів офтальмологів до проблемних регіонів.
 1. Ініціювати створення інституту «Збереження зору та боротьби зі сліпотою» в Україні на реалізацію Глобальної програми ВООЗ по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: Право на зір».
 2. Продовжити співпрацю Асоціації дитячих офтальмологів України з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» на 2019 рік з метою до оснащення офтальмологічних кабінетів, які надають допомогу дітям в проблемних регіонах (Донецька та Луганська області).
 3. Посилити співпрацю з Міністерством освіти та науки України, Міністерством охорони здоров’я в частині створення оптимальних умов збереження зору в освітніх та дошкільних закладах, закладах для дітей зі зниженим зором (пропозиції до підготовки нормативних та законодавчих документів).
 4. Направити дане рішення до МОЗ, МОН, приватних та комерційних організацій, які здійснюють в Україні діяльність в частині постачання офтальмологічного обладнання та засобів корекції зору.

 

 

В рамках конференції проведено чергову робочу нарада головного позаштатного дитячого офтальмолога МОЗ доцента Ю.В. Барінова з обласними спеціалістами та засідання завідувачів профільних кафедр під головуванням завідувача кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика професора С.О. Рикова.

 

Завідувач кафедри офтальмології

д.мед.н., професор

Голова правління

ВГО «Асоціація дитячих

офтальмологів та оптометристів України»                                                С.О. Риков