Подати тези

ЯК ПОДАТИ ТЕЗИ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ?

Тези приймаються тільки  на електронну пошту – jannachuvalova@ukr.net

Роботи, направленні в іншій формі до розгляду прийняті не будуть. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.

КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ РОБІТ – до 03.06.2023 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
  • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки. Випадки з практики повинні мати  структуру:  Актуальність, Презентація випадку, Висновки;
  • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну; цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури;
  •  за обсягом текст тез не повинен перевищувати 4000 знаків;
  •  текст тез друкується в редакторі MS Word українською або англійською мовою у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см; параметри форматування: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал– 1.5; вирівнювання – по ширині, файли у форматі doc., docx.
  •  назва файлу повинна містити прізвище