Резолюція

«РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`1

науково-практична конференція

з міжнародною участю

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

Стандартизація медичної допомоги в системі офтальмологічної допомоги – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я і її обговоренню були присвячені переважна більшість пленарних секцій науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефракційний пленер`18».

Тематика науково-практичної конференції відповідає темі НДР кафедри офтальмології: «Клінічне та експериментальне обґрунтування діагностики, лікування та профілактики рефракційних, дистрофічних, травматичних і запальних захворювань органа зору» (№ державної реєстрації №0116U002821, 2016-2020 рр.).

За результатами роботи 7 пленарних засідань, 14 тренінгів, а також засідання робочих груп з підготовки медичних стандартів прийнято резолюцію щодо розробки та впровадження уніфікованих клінічних протоколів та настанов – «Косоокість», «Захворювання сухого ока», «Оптометрія».

Особливу увагу учасники конгресу приділили таким актуальним питанням офтальмології як профілактика ускладнень та сліпоти при аномаліях рефракції, косоокості, міопії, запальних захворюваннях очей, питанням своєчасної діагностики та моніторингу глаукоми та катаракти згідно світових стандартів, що потребують ретельного та уважного збору анамнезу захворювання, якісного аналізу клінічної картини, правильного вибору необхідного додаткового інструментального або лабораторного методу діагностики, обґрунтованого вибору оптимального лікарського препарату та способу оперативного чи лазерного втручання на оці. Цим питанням у були присвячені окремі доповіді та сателітні симпозіуми. Обговорено нові методики ОКТ діагностики та лікування захворювань сітківки та зорового нерва, вроджених аномалій розвитку ока, вроджених та набутих захворювань сітківки.

Прийнято рішення про проведення наступної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефракційний пленер`19» у 2019 році.

В рамках науково-практичної конференції відбулася нарада опорної кафедри офтальмології та представників суміжних кафедр з питань вдосконалення програм підготовки спеціалістів офтальмологів, дитячих офтальмологів та оптометристів (під головуванням завідувача кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика професора С.О. Рикова). Проведено засідання ЕПК НАМН та МОЗ України «Офтальмологія та тканинна терапія» та брифінг: «Проблеми надання офтальмологічної допомоги дитячому населенню в зоні АТО та на території розмежування». Крім того проведено чергову робочу нараду дитячих офтальмологів України (під головуванням головного позаштатного дитячого офтальмолога МОЗ України, доцента Ю.В. Барінова).

 

 

Вважаємо за необхідне:

  1. Підвищити активність скринінгу з метою ранньої діагностики, глаукоми, катаракти та аномалій рефракції.
  2. Ретельно дотримуватись стандартів лікування хворих на глаукому, катаракту та аномалії рефракції, з метою покращення якості життя хворих та попередження ускладнень цих захворювань.
  3. Розробити уніфіковані клінічні протоколи та настанови за темаим – «Косоокість», «Захворювання сухого ока», «Оптометрія».
  4. Забезпечити щорічний огляд хворих на глаукому суміжними спеціалістами – неврологами, кардіологами та іншими лікарями за необхідності.
  5. Активніше застосовувати у лікувальній практиці сучасні топічні (місцеві) антиглаукомні та нейропротекторні препарати з метою досягнення цільових рівнів внутрішньоочного тиску, стійкої компенсації внутрішньоочного тиску та профілактики прогресування оптичної нейропатії.

 

 

Завідувач кафедри офтальмології

НМАПО імені П.Л. Шупика,

голова правління ГО

«Асоціація дитячих офтальмологів

та оптометристів України»,

д.мед.н., професор                                                                             

С. О. Риков