Подати тези

ЯК ПОДАТИ ТЕЗИ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ?

Тези приймаються тільки в режимі on-line на електронну пошту – jannachuvalova@ukr.net

Роботи, направленні в іншій формі до розгляду прийняті не будуть. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.

 КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ РОБІТ – до 10.06.2022 р.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
  • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки. Випадки з практики повинні мати  структуру:  Актуальність, Презентація випадку, Висновки;
  • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну; цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури;
  • за обсягом текст тез не повинен перевищувати 4000 знаків;
  • текст тез друкується в редакторі MS Word українською або російською мовою у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см; параметри форматування: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал– 1.5; вирівнювання – по ширині, файли у форматі doc., docx.
  • назва файлу повинна містити прізвище першого автора англійською мовою (наприклад, shevchenko.docx).

 

ДОКУМЕНТ MS WORD повинен містити наступну інформацію:

Назва. Не більше 15 слів великими літерами; без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури.

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І. Б., Прізвище І.Б.).

Установа. Установа, в якій було виконано роботу. Наводиться повна назва установи або установ, в яких було виконано роботу.

Місто, країна

Зміст тез